Så här går du med i Tobiasregistret

Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller.

Fyll i Hälsodeklarationen

Börja med att fylla i en hälsodeklaration. Den säkerställer att du fyller grundkraven för att bli givare. Det tar ungefär 10 minuter.

Topsa dig

När hälsodeklarationen är ifylld skickar vi ett topsnings-kit till dig. Topsa insidan av din kind enligt instruktionen på kitet och skicka tillbaka topsen till oss.

Analys

När vi fått dina tops skickar vi dem på analys. Analysresultaten lagras hos oss i en säker databas.

Nu är du med i registret!

Du får en bekräftelse av oss på att du är inskriven i registret. Om du matchas med någon som behöver dina blodstamceller kontaktar vi dig inför nästa steg. Tack för att du ställer upp!

Undrar du någonting?