Så här går du med i Tobiasregistret

1

Fyll i Hälsodeklarationen

Börja med att fylla i en hälsodeklaration. Den säkerställer att du fyller grundkraven för att bli givare. Det tar ungefär 10 minuter.

2

Topsa dig

När hälsodeklarationen är ifylld skickar vi ett topsnings-kit till dig. Topsa insidan av din kind enligt instruktionen på kitet och skicka tillbaka topsen till oss.

3

Analys

När vi fått dina tops skickar vi dem på analys. Analysresultaten lagras hos oss i en säker databas.

4

Nu är du med i registret!

Du får en bekräftelse av oss på att du är inskriven i registret. Om du matchas med någon som behöver dina blodstamceller kontaktar vi dig inför nästa steg. Tack för att du ställer upp!

Undrar du någonting?