fbpx

Information rörande coronaviruset (Covid-19)

Allmänna riktlinjer

För att hålla virussjukdomar borta rekommenderas:

Tobiasregistrets förhållningssätt

Efter att Folkhälsomyndigheten den 10 mars höjde risknivån till den högsta, mycket hög risk för samhällsspridning, tar Tobiasregistret, precis som resten av samhället till ett antal åtgärder.

Föra att vår viktiga verksamhet ska flyta på och fungera även under kris, har vi säkrat upp bland annat med arbetsstationer hemma hos medarbetare, och även utökat samarbetet med våra nordiska kollegor. Vi följer myndigheternas råd, och för att minska spridningens omfattning uppmanar vi även de medarbetare som kan att arbeta hemifrån. För uppdaterad information om rådande läge, besök Folkhälsomyndigheten här.

Vanliga frågor

Behöver jag isolera mig för att kunna gå med i registret eller för att kunna donera?
- Nej, det finns idag inga sådana krav från vårdens sida.

Kan jag topsa mig trots att jag känner mig krasslig?
- Ja. Vi vill att du ska finnas med i registret, och topsningen påverkas inte av eventuell sjukdom.

Hur påverkas donationer av vårdkrisen under covid -19?
- Människor blir fortfarande sjuka i blodsjukdomar och behöver blodstamceller för att överleva. För att underlätta vårdplaneringen kommer donatorer nu att få godkänna en nedfrysning av blodstamcellerna, vilket gör processen mindre tidskänslig.