fbpx

Varför bara givare upp till 35 år?

Tobiasregistret är en icke vinstdrivande organisation och varje analys kostar pengar.
I dagsläget är medelåldern på våra givare hög och vi behöver få in fler i åldersgruppen 18-35 år.
Den främsta anledningen till att vi har en övre åldersgräns vid nyanmälan är att all medicinsk forskning visar att yngre givare är bäst för patienternas del eftersom det ökar chansen för en framgångsrik transplantation.
Denna livsviktiga fakta tillsammans med ekonomi gör att vi måste använda de pengar vi har till att prioritera den åldersgruppen så att registret inte blir föråldrat och dör ut. Väl med i registret står man kvar tills man fyller 60 år.
Vårt mål är att finnas kvar länge och att även i framtiden kunna hjälpa personer som är i behov av denna livsavgörande behandling.
Man ska ha i åtanke att all hjälp är jätteviktig för oss och det är lika värdefullt för vår verksamhet att man pratar om registret med andra människor! Läs gärna här på sidan om fler sätt du kan stöda vår verksamhet på.