fbpx

Skörd

Vi kallar processen att ta ut blodstamceller för att "skörda" cellerna. Idag används två sätt att skörda stamceller, dels genom att skörda benmärg, dels genom att skörda perifera blodstamceller, alltså utvinna dem ur blodet.