fbpx

Stamceller

Stamceller är källan till alla celler i kroppen. Genom delning ger stamceller antingen nya stamceller eller också utvecklas de till specialicerade celler, som t.ex. hudceller, blodceller eller nervceller

De blodstamceller som finns i benmärgen kan ge upphov till alla sorters blodkroppar. Efter en transplantation är det de blodbildande stamcellerna som ger upphov till en ny benmärg.