fbpx

HLA

Står för “Human leucocyte antigen” dvs människans vävnadsantigen.

Enkelt uttryckt gör HLA att kroppen kan känna igen vilka celler som är kroppsegna och vilka som är inkräktare. Därför behöver HLA matchas mellan givare och patient, så att inte de nya cellerna stöts bort.

Det finns väldigt många olika HLA vilket gör det svårt att hitta en givare som är tillräckligt lik mottagaren av blodstamcellerna.